Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: wszystko - wszystko - wszystko

1. Do jakiego rodzaju wtyków jest stosowana przedstawiona na rysunku zaciskarka?

questionImmage

2. Mechanizm integracji sieci komputerowych, polegający na transferze pakietów wersji protokołu IPv4 przez infrastrukturę wersji protokołu IPv6 i na odwrót, jest nazywany


3. Protokołem wykorzystywanym przy rozgłaszaniu grupowym, za pomocą którego hosty zgłaszają swoje członkostwo, jest


4. Firma otrzymała pulę adresów 10.10.10.0/16. Po wyodrębnieniu podsieci mających po 510 hostów otrzymano adresy podsieci z maską


5. Który z wymienionych adresów IP należy do klasy C?


6. Do wyświetlenia informacji dotyczących ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej w systemach Windows służy polecenie


7. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage

8. Za pomocą narzędzia diagnostycznego Tracert można ustalić trasę do punktu docelowego. Przez ile routerów przeszedł pakiet wysłany do hosta 172.16.0.99?

questionImmage

9. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?


10. Cytat opisuje atak typu Dyn, firma, której serwery DNS zaatakowano, przyznała, że część ataku …. nastąpiła za pomocą różnych urządzeń połączonych z siecią. Ekosystem kamer, czujników, kontrolerów nazywany ogólnie “Internetem rzeczy” został użyty przez przestępców jako botnet − sieć maszyn-zombie. Do tej pory taką rolę pełniły głównie komputery.


11. W systemie Linux BIND jest serwerem


12. Które medium transmisyjne zapewnia najmniejsze narażenie na zakłócenia elektromagnetyczne przesyłanego sygnału?


13. Którego urządzenia dotyczy opis? Głównym zadaniem tego urządzenia jest spajanie segmentów sieci komputerowej pracujących w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Urządzenie to przekazuje ramki między segmentami sieci z doborem właściwego portu, na który ramka jest przekazywana.


14. Oprogramowanie Microsoft Hyper-V należy zastosować do


15. W sieci strukturalnej zalecane jest umieszczenie jednego punktu abonenckiego na powierzchni o wielkości


16. Które polecenie systemu Windows należy wykonać, aby sprawdzić, ile ruterów pośrednich jest pomiędzy hostem źródłowym a docelowym?


17. Które polecenie należy zastosować w systemie Windows, aby poznać adresy wszystkich kolejnych ruterów przekazujących pakiety z komputera do urządzenia docelowego?


18. User Datagram Protocol (UDP) jest protokołem


19. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?


20. Wpisując w przeglądarce internetowej adres www(kropka)egzamin.pl użytkownik nie ma dostępu do strony WWW, natomiast wpisanie adresu 211.0.12.41 pozwala otworzyć tę stronę. Przyczyną tego problemu jest brak skonfigurowanego serwera


21. Jaką funkcję pełni ISA Server w systemie operacyjnym Windows?


22. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to


23. W celu odseparowania od siebie komputerów pracujących w sieci o tym samym adresie IPv4 podłączonych do przełącznika zarządzalnego należy przypisać


24. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?


25. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?


26. Które stwierdzenie dotyczące protokołu DHCP jest prawidłowe?


27. Który protokół wykorzystują komputery do powiadomienia rutera o członkostwie w danej grupie rozgłoszeniowej?


28. Które polecenie jest wysyłane do serwera DHCP w celu zwolnienia z dzierżawy wszystkich adresów przypisanych do kart sieciowych?


29. Każdy kolejny router IP na trasie pakietu


30. Translacja adresów sieciowych jest oznaczona skrótem


31. Który element stanowi zawartość dokumentacji powykonawczej?


32. CommView i WireShark to programy stosowane do


33. W architekturze sieci lokalnych typu klient – serwer


34. Jaka jest standardowa wartość maksymalnej odległości pomiędzy urządzeniami sieciowymi, połączonymi bezpośrednio przewodem UTP kat.5e?


35. Który zestaw protokołów sieciowych jest charakterystyczny dla warstwy internetowej modelu TCP/IP?


36. Ile par przewodów jest przeznaczonych w standardzie 100Base-TX do transmisji danych w obu kierunkach?


37. Komputer ma problem z komunikacją z komputerem w innej sieci. Która z przedstawionych zmian ustawiania w konfiguracji karty sieciowej rozwiąże problem?

questionImmage

38. W systemie Linux narzędziem, które pokazuje trasę jaką pokonują pakiety od miejsca źródła do miejsca przeznaczenia, procentowy udział strat oraz informację na temat opóźnień pakietów, jest


39. Która informacja dotycząca topologii logicznych lub fizycznych jest prawdziwa?


40. Który z wymienionych adresów protokołu IPv4 jest adresem klasy D?