Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2022 - styczen

1. W protokole zarządzania siecią, żądanie zmiany w bazie MIB agenta to komunikat


2. Funkcją programu, którego działanie przedstawiono, jest

questionImmage

3. Jaka będzie wartość netto materiałów do budowy sieci, jeżeli jest potrzebne 120 m kabla UTP kategorii 5e,

5 podwójnych gniazd sieciowych, 10 wtyków RJ45 i kanały naścienne o łącznej długości 20 m? Ceny

jednostkowe netto są przedstawione w tabeli.

questionImmage

4. Użytkownik ma mieć możliwość otwierania i pobierania z serwera sieciowego dokumentów, bez możliwości

zmiany ich treści. Dokumenty znajdują się w udostępnionym zasobie dokumenty z pełnymi prawami dla

wszystkich użytkowników. W jaki sposób należy skonfigurować dostęp użytkownika do tych dokumentów?


5. Uniwersalny zapis ścieżki sieciowej profilu mobilnego konta użytkownika na serwerze o nazwie serwer1,

z systemem z rodziny Windows Server, ma postać


6. Na jednym z komputerów w sieci lokalnej po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP serwera WWW,

strona wyświetla się prawidłowo, po wpisaniu nazwy domenowej przeglądarka wyświetla komunikat,

że ta witryna jest nieosiągalna. Co może być przyczyną błędu, jeżeli na pozostałych komputerach w sieci

strona wyświetla się prawidłowo również po wpisaniu nazwy domenowej?


7. RDP (Remote Destop Protokol) jest protokołem umożliwiającym


8. Wskaż poprawne przyporządkowanie protokołu do domyślnego numeru portu, na którym on działa.


9. Protokół POP3 jest stosowany do


10. W pliku /etc/hosts systemu Linux są umieszone informacje o adresach


11. Forma cyberprzestępstwa polegającego na utworzeniu prawie idealnej repliki strony WWW instytucji

finansowej, zawierającej odsyłacze kierujące użytkowników bezpośrednio do fałszywej strony WWW, na

której oszukiwana osoba wprowadza poufne informacje dotyczące numerów kont bankowych, kart

kredytowych, haseł dostępu itp., to


12. Które polecenie systemu Windows należy wpisać, aby otrzymać przedstawione informacje?

questionImmage

13. Który z adresów przedstawia najkrótszą, poprawną formę zapisu dla adresu IPv6

2001:0db8:0000:0000:0000:0f00:0000:0320?


14. Który mechanizm jest alternatywą dla DHCPv6 w procesie przydzielania adresów IPv6?


15. Wymuszenie odświeżania lokalnych i opartych na usłudze Active Directory ustawień zasad grup w systemach

z rodziny Windows Server nastąpi po wykonaniu polecenia


16. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia

questionImmage

17. Baza danych MIB agenta SNMP ma strukturę


18. Która edycja systemu Windows Server 2012 nie występuje w kolejnych nowszych wersjach systemu

Windows Server?


19. Który rekord DNS można wykorzystać do znalezienia dodatkowych nazw hosta lub aliasów dostępnych

hostów w domenie?


20. Ile ruterów oraz przełączników warstwy drugiej znajduje się na przedstawionym schemacie?

questionImmage

21. Która technologia umożliwia bezpieczną pracę zdalną przez niezabezpieczone łącza?


22. Równoczesną transmisję danych do wielu użytkowników w tym samym czasie umożliwia


23. Z którego protokołu korzystają polecenia ping i tracert (traceroute) przy sprawdzaniu komunikacji

z określonym hostem?


24. Stacji roboczej został przydzielony adres IP 169.254.100.88. Co może być przyczyną uzyskania przez

komputer takiego adresu IP?


25. Które urządzenie sieciowe umożliwi komputerom w sieci lokalnej dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem

przydzielonego tej sieci tylko jednego adresu publicznego?


26. Adres IPv6 2000::/3 należy do zakresu


27. Do wykonania pomiarów parametrów torów miedzianych (m.in. NEXT, Wire map, Propagattion Delay Skew),

koniecznych przy certyfikacji sieci, należy zastosować


28. IEEE 802.11ac jest standardem sieci


29. Ile jest adresów które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.10.0/27?


30. Dla skrętki UTP minimalny promień zgięcia, jeżeli producent nie zaleci inaczej, przyjmuje się


31. Międzynarodową normą dla okablowania strukturalnego, powstałą w oparciu o normy amerykańskie, jest

norma


32. W jakiej kolejności są wysyłane komunikaty pomiędzy serwerem DHCP a stacją roboczą podczas

przydzielania adresu IP stacji roboczej?


33. W budynku produkcyjnym należy połączyć przełączniki sieciowe oddalone od siebie o około 200 metrów,

stosując medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i pozwalające na przesyłanie

danych z prędkością 1000 Mbps. Które medium transmisyjne spełnia te wymagania?


34. Która usługa serwerowa musi być dostępna w sieci, by korzystać z nazw domenowych przy przeglądaniu

stron WWW?


35. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci o adresie 172.16.64.0/26?


36. Licencja na oprogramowanie, za które nie trzeba płacić i można z niego korzystać bez ograniczeń

czasowych, bez możliwości zmiany kodu źródłowego oraz bez żadnych dodatkowych ograniczeń, to licencja


37. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest


38. W tabeli przedstawiono konfigurację sieciową komputerów. Stacja robocza komunikuje się z serwerem

pełniącym rolę kontrolera domeny, natomiast podłączenie stacji roboczej do domeny nie jest możliwe. Którą

czynność należy wykonać, aby można było podłączyć stację roboczą do domeny?

questionImmage

39. Dostęp z sieci zewnętrznej do usługi sieciowej serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN (np. serwera

ftp, serwera www), wymaga skonfigurowania na ruterze funkcji


40. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?