Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2022 - styczen

1. Które urządzenie sieciowe umożliwi komputerom w sieci lokalnej dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem

przydzielonego tej sieci tylko jednego adresu publicznego?


2. W budynku produkcyjnym należy połączyć przełączniki sieciowe oddalone od siebie o około 200 metrów,

stosując medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i pozwalające na przesyłanie

danych z prędkością 1000 Mbps. Które medium transmisyjne spełnia te wymagania?


3. Z którego protokołu korzystają polecenia ping i tracert (traceroute) przy sprawdzaniu komunikacji

z określonym hostem?


4. Ile ruterów oraz przełączników warstwy drugiej znajduje się na przedstawionym schemacie?

questionImmage

5. Która technologia umożliwia bezpieczną pracę zdalną przez niezabezpieczone łącza?


6. Wymuszenie odświeżania lokalnych i opartych na usłudze Active Directory ustawień zasad grup w systemach

z rodziny Windows Server nastąpi po wykonaniu polecenia


7. Ile jest adresów które można przydzielić urządzeniom pracującym w sieci o adresie IP 192.168.10.0/27?


8. Uniwersalny zapis ścieżki sieciowej profilu mobilnego konta użytkownika na serwerze o nazwie serwer1,

z systemem z rodziny Windows Server, ma postać


9. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?


10. W tabeli przedstawiono konfigurację sieciową komputerów. Stacja robocza komunikuje się z serwerem

pełniącym rolę kontrolera domeny, natomiast podłączenie stacji roboczej do domeny nie jest możliwe. Którą

czynność należy wykonać, aby można było podłączyć stację roboczą do domeny?

questionImmage

11. Użytkownik ma mieć możliwość otwierania i pobierania z serwera sieciowego dokumentów, bez możliwości

zmiany ich treści. Dokumenty znajdują się w udostępnionym zasobie dokumenty z pełnymi prawami dla

wszystkich użytkowników. W jaki sposób należy skonfigurować dostęp użytkownika do tych dokumentów?


12. W protokole zarządzania siecią, żądanie zmiany w bazie MIB agenta to komunikat


13. Równoczesną transmisję danych do wielu użytkowników w tym samym czasie umożliwia


14. W pliku /etc/hosts systemu Linux są umieszone informacje o adresach


15. Która edycja systemu Windows Server 2012 nie występuje w kolejnych nowszych wersjach systemu

Windows Server?


16. Który mechanizm jest alternatywą dla DHCPv6 w procesie przydzielania adresów IPv6?


17. RDP (Remote Destop Protokol) jest protokołem umożliwiającym


18. Które polecenie systemu Windows należy wpisać, aby otrzymać przedstawione informacje?

questionImmage

19. Dla skrętki UTP minimalny promień zgięcia, jeżeli producent nie zaleci inaczej, przyjmuje się


20. Stacji roboczej został przydzielony adres IP 169.254.100.88. Co może być przyczyną uzyskania przez

komputer takiego adresu IP?


21. Fizyczna topologia sieci komputerowej, którą przedstawiono na rysunku, to topologia

questionImmage

22. Protokół POP3 jest stosowany do


23. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest


24. Który rekord DNS można wykorzystać do znalezienia dodatkowych nazw hosta lub aliasów dostępnych

hostów w domenie?


25. Jaka będzie wartość netto materiałów do budowy sieci, jeżeli jest potrzebne 120 m kabla UTP kategorii 5e,

5 podwójnych gniazd sieciowych, 10 wtyków RJ45 i kanały naścienne o łącznej długości 20 m? Ceny

jednostkowe netto są przedstawione w tabeli.

questionImmage

26. Do wykonania pomiarów parametrów torów miedzianych (m.in. NEXT, Wire map, Propagattion Delay Skew),

koniecznych przy certyfikacji sieci, należy zastosować


27. IEEE 802.11ac jest standardem sieci


28. Na jednym z komputerów w sieci lokalnej po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP serwera WWW,

strona wyświetla się prawidłowo, po wpisaniu nazwy domenowej przeglądarka wyświetla komunikat,

że ta witryna jest nieosiągalna. Co może być przyczyną błędu, jeżeli na pozostałych komputerach w sieci

strona wyświetla się prawidłowo również po wpisaniu nazwy domenowej?


29. Funkcją programu, którego działanie przedstawiono, jest

questionImmage

30. Baza danych MIB agenta SNMP ma strukturę


31. W jakiej kolejności są wysyłane komunikaty pomiędzy serwerem DHCP a stacją roboczą podczas

przydzielania adresu IP stacji roboczej?


32. Który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci o adresie 172.16.64.0/26?


33. Adres IPv6 2000::/3 należy do zakresu


34. Dostęp z sieci zewnętrznej do usługi sieciowej serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN (np. serwera

ftp, serwera www), wymaga skonfigurowania na ruterze funkcji


35. Który z adresów przedstawia najkrótszą, poprawną formę zapisu dla adresu IPv6

2001:0db8:0000:0000:0000:0f00:0000:0320?


36. Forma cyberprzestępstwa polegającego na utworzeniu prawie idealnej repliki strony WWW instytucji

finansowej, zawierającej odsyłacze kierujące użytkowników bezpośrednio do fałszywej strony WWW, na

której oszukiwana osoba wprowadza poufne informacje dotyczące numerów kont bankowych, kart

kredytowych, haseł dostępu itp., to


37. Wskaż poprawne przyporządkowanie protokołu do domyślnego numeru portu, na którym on działa.


38. Licencja na oprogramowanie, za które nie trzeba płacić i można z niego korzystać bez ograniczeń

czasowych, bez możliwości zmiany kodu źródłowego oraz bez żadnych dodatkowych ograniczeń, to licencja


39. Międzynarodową normą dla okablowania strukturalnego, powstałą w oparciu o normy amerykańskie, jest

norma


40. Która usługa serwerowa musi być dostępna w sieci, by korzystać z nazw domenowych przy przeglądaniu

stron WWW?