Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2021 - czerwiec

1. Użytkownik domeny podczas logowania widzi komunikat przedstawiony na rysunku, co oznacza, że użytkownik nie ma

questionImmage

2. Wskaż, który z adresów jest adresem rozgłoszeniowym sieci.


3. Mechanizm integracji sieci komputerowych, polegający na transferze pakietów wersji protokołu IPv4 przez infrastrukturę wersji protokołu IPv6 i na odwrót, jest nazywany


4. W przestawionej na rysunku ramce Ethernet adresem nadawcy i adresem odbiorcy jest

questionImmage

5. Wskaż poprawny adres hosta.


6. Którego elementu dokumentacji lokalnej sieci komputerowej nie zawiera dokumentacja powykonawcza?


7. Który z adresów jest adresem prywatnym definiowanym przez dokument RFC 1918?


8. Na rysunku przedstawiono fragment pola info programu Wireshark. Którego protokołu jest to komunikat?

questionImmage

9. Aby otrzymać odpowiedź jak na zrzucie ekranu, należy wydać polecenie

questionImmage

10. Wykonanie którego polecenia wymusi aktualizację wszystkich zasad grupy w systemie Windows, niezależnie od tego, czy zostały one zmienione?


11. Ramka z danymi jest wysyłana z komputera K1 do komputera K2. Które adresy źródłowe IP oraz MAC będą w ramce wysyłanej z rutera R1 do R2?

questionImmage

12. Scentralizowaną kontrolę uprawnień i możliwości użytkowników i komputerów w sieci z serwerem Windows umożliwiają


13. W której warstwie modelu sieci TCP/IP pracuje protokół DHCP?


14. Począwszy od Windows Serwer 2008, kupując konkretną edycję systemu, nabywca uzyskuje prawa do określonej liczby instalacji w środowisku fizycznym i środowisku wirtualnym. Która wersja systemu pozwala na nieograniczoną ilość instalacji wirtualnych serwera?


15. Który z adresów IPv4 jest adresem bezklasowym?


16. Którego medium transmisyjnego należy użyć do podłączenia urządzeń sieciowych odległych od siebie o 110 m, w pomieszczeniach, gdzie występują zakłócenia EMI?


17. Którą rolę należy zainstalować na serwerze w celu centralnego zarządzania stacjami roboczymi w sieci pod nadzorem Windows Serwer?


18. Administrator zaobserwował nadmierny ruch w sieci lokalnej i podejrzewa włamanie. Które narzędzie pomoże zdiagnozować ten problem?


19. Które polecenie należy zastosować w systemie Windows, aby poznać adresy wszystkich kolejnych ruterów przekazujących pakiety z komputera do urządzenia docelowego?


20. Który standard szyfrowania najskuteczniej zabezpieczy sieć bezprzewodową?


21. Do adresów IPv6 nie należy adres typu


22. Jaki jest adres sieci w której pracuje host o adresie 192.168.176.125/26?


23. Administrator planuje adresację IP w firmie. Ma do dyspozycji pulę adresów 172.16.0.0/16, którą należy podzielić na 10 podsieci z taką samą ilością hostów. Którą maskę zastosuje?


24. Na ile równych podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?


25. Co oznacza zapis /26 w adresie IPv4 192.168.0.0/26?


26. Aby tylko urządzenia z wybranym adresem fizycznym mogły się połączyć z siecią WiFi, należy skonfigurować w punkcie dostępowym


27. W sieci lokalnej są używane adresy prywatne. Aby uzyskać połączenie z serwerem dostępnym przez sieć Internet, należy


28. Na którym rysunku przedstawiono topologię gwiazdy?

questionImmage

29. Które z urządzeń służy do testowania okablowania UTP?

questionImmage

30. Ruter otrzymał pakiet przeznaczony dla komputera ze zdalnej sieci. Docelowy adres IP nie znajduje się w sieci bezpośrednio podłączonej do rutera i nie ma do niego odniesienia w tablicy routingu. Brama tzw. ostatniej szansy nie istnieje. Co zrobi ruter?


31. Wynik wykonania którego polecenia widoczny jest na fragmencie zrzutu z ekranu?

questionImmage

32. Urządzenie przedstawione na zdjęciu to

questionImmage

33. Urządzeniem sieciowym, które udostępnia zasoby sieci lokalnej innym urządzeniom posiadającym bezprzewodowe karty sieciowe, jest


34. Wiadomości e-mail mogą być dostarczane w domenie do właściwych serwerów poczty dzięki konfiguracji rekordów DNS typu


35. Podczas planowania logicznego podziału sieci na podsieci należy uwzględnić


36. Na podstawie przedstawionej na rysunku konfiguracji karty sieciowej hosta można stwierdzić, że

questionImmage

37. Program systemu Linux, którego zadaniem jest filtrowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego z danego urządzenia sieciowego, to


38. W systemie Windows narzędziem do obsługi skryptów wiersza poleceń, które umożliwia wyświetlanie lub modyfikowanie konfiguracji sieciowej aktualnie uruchomionego komputera, jest


39. Który z zapisów wskazuje folder o nazwie dane udostępniony na dysku sieciowym urządzenia o nazwie serwer1?


40. Wskaż protokół, którego komunikaty są wykorzystywane przez polecenie ping