Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2020 - czerwiec

1. Użytkownik ma mieć możliwość otwierania i pobierania z serwera sieciowego dokumentów, bez możliwości zmiany ich treści. Dokumenty znajdują się w udostępnionym zasobie dokumenty z pełnymi prawami dla wszystkich użytkowników. W jaki sposób należy skonfigurować dostęp użytkownika do tych dokumentów?


2. Którą maskę sieci należy zastosować dla podsieci o adresie 192.168.0.64 i adresie rozgłoszeniowym 192.168.0.127?


3. Którego urządzenia dotyczy opis? Głównym zadaniem tego urządzenia jest spajanie segmentów sieci komputerowej pracujących w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Urządzenie to przekazuje ramki między segmentami sieci z doborem właściwego portu, na który ramka jest przekazywana.


4. Baza danych MIB agenta SNMP ma strukturę


5. Dla adresu IPv4 172.20.0.50/24 adres sieci i adres rozgłoszeniowy przedstawiają adresy


6. Które urządzenie sieciowe umożliwi komputerom w sieci lokalnej dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem przydzielonego tej sieci tylko jednego adresu publicznego?


7. Na jednym z komputerów w sieci lokalnej po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP serwera WWW, strona wyświetla się prawidłowo, po wpisaniu nazwy domenowej przeglądarka wyświetla komunikat, że ta witryna jest nieosiągalna. Co może być przyczyną błędu, jeżeli na pozostałych komputerach w sieci strona wyświetla się prawidłowo również po wpisaniu nazwy domenowej?


8. Rekord nazwy kanonicznej CNAME serwera DNS


9. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?


10. Do wykrywania programów typu rootkit w systemie komputerowym należy zastosować


11. Które polecenie systemu Windows uruchamia przystawkę konfigurowania lokalnych zasad grup?


12. Z którego protokołu korzystają polecenia ping i tracert (traceroute) przy sprawdzaniu komunikacji z określonym hostem?


13. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest


14. Podczas negocjacji adresu z wykorzystaniem protokołu DHCP, klient odbiera oferty dzierżawy wysłane z serwerów DHCP na adres rozgłoszeniowy sieci i akceptuje pierwszą otrzymaną ofertę, wysyłając serwerowi komunikat


15. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage

16. Jaka będzie łączna wartość brutto urządzeń koniecznych do budowy sieci lokalnej przedstawionej na rysunku? Komputery i serwer są wyposażone tylko w karty sieciowe Ethernet. Cena brutto karty sieciowej bezprzewodowej wynosi 50,00 zł, rutera z WiFi 140,00 zł, przełącznika 110,00 zł.

questionImmage

17. Ile podsieci można dodatkowo zaadresować wykorzystując zakres adresów prywatnych 192.168.0.0/16, stosując 24-bitową maskę sieci?


18. Norma TIA/EIA-568-B.2 – Commercial Building Telecommunication Cabling Standard, Part II: Balanced Twisted Pair Cabling Components zawiera


19. Dostęp z sieci zewnętrznej do usługi sieciowej serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN (np. serwera ftp, serwera www), wymaga skonfigurowania na ruterze funkcji


20. Do wyświetlenia informacji dotyczących ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej w systemach Windows służy polecenie


21. Programem, ograniczającym dostęp do systemu komputerowego z sieci przez filtrowanie datagramów, jest


22. Które urządzenie zostało zastosowane do połączenia widocznych na rysunku sieci A i sieci B?

questionImmage

23. Przedstawiona na rysunku topologia fizyczna drzewa, powstała z połączenia topologii

questionImmage

24. Która edycja systemu Windows Server 2012 nie występuje w Windows Server 2016?


25. Która usługa serwerowa musi być dostępna w sieci, by korzystać z nazw domenowych przy przeglądaniu stron www?


26. By sprawdzić listę ruterów pośrednich dla połączenia z określonym hostem w sieci, w systemie Windows należy zastosować polecenie


27. W budynku produkcyjnym należy połączyć przełączniki sieciowe oddalone od siebie o około 200 metrów, stosując medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i pozwalające na przesyłanie danych z prędkością 1000 Mbps. Które medium transmisyjne spełnia te wymagania?


28. W protokole zarządzania siecią, żądanie zmiany w bazie MIB agenta to komunikat


29. RDP (Remote Desktop Protocol) jest protokołem umożliwiającym


30. Do wykonania pomiarów parametrów torów miedzianych (m.in. NEXT, Wire map, Propagattion Delay Skew), koniecznych przy certyfikacji sieci, należy zastosować


31. Międzynarodową normą dla okablowania strukturalnego, powstałą w oparciu o normy amerykańskie, jest norma


32. Wtyk przedstawiony na rysunku jest zakończeniem kabla

questionImmage

33. Którego programu zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci?


34. Który z symboli urządzeń sieciowych przedstawionych na rysunkach jest symbolem przełącznika?

questionImmage

35. Na ile podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?


36. Protokołem warstwy aplikacji, który służy do wymiany informacji zarządzających pomiędzy urządzeniami sieciowymi, jest


37. Która para protokołów definiuje wysyłanie i odbieranie poczty internetowej?


38. Który adres IP jest adresem pętli zwrotnej karty sieciowej komputera?


39. Jaka będzie wartość netto materiałów do budowy sieci, jeżeli jest potrzebne 120 m kabla UTP kategorii 5e, 5 podwójnych gniazd sieciowych, 10 wtyków RJ45 i kanały naścienne o łącznej długości 20 m? Ceny jednostkowe netto są przedstawione w tabeli.

questionImmage

40. Na serwerze jest zainstalowany kontroler domeny Active Directory dla domeny egzamin.local. Stacja robocza komunikuje się z serwerem, wynik polecenia ping na adres IP serwera jest prawidłowy. Przy próbie podłączenia stacji roboczej do domeny wyświetla się komunikat przedstawiony na rysunku.

questionImmage