Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: EE11 - 2020 - czerwiec

1. Które polecenie systemu Windows uruchamia przystawkę konfigurowania lokalnych zasad grup?


2. Protokołem warstwy aplikacji, który służy do wymiany informacji zarządzających pomiędzy urządzeniami sieciowymi, jest


3. Podczas negocjacji adresu z wykorzystaniem protokołu DHCP, klient odbiera oferty dzierżawy wysłane z serwerów DHCP na adres rozgłoszeniowy sieci i akceptuje pierwszą otrzymaną ofertę, wysyłając serwerowi komunikat


4. Którego urządzenia dotyczy opis? Głównym zadaniem tego urządzenia jest spajanie segmentów sieci komputerowej pracujących w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Urządzenie to przekazuje ramki między segmentami sieci z doborem właściwego portu, na który ramka jest przekazywana.


5. Rekord nazwy kanonicznej CNAME serwera DNS


6. Które urządzenie sieciowe umożliwi komputerom w sieci lokalnej dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem przydzielonego tej sieci tylko jednego adresu publicznego?


7. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest


8. By sprawdzić listę ruterów pośrednich dla połączenia z określonym hostem w sieci, w systemie Windows należy zastosować polecenie


9. Użytkownik ma mieć możliwość otwierania i pobierania z serwera sieciowego dokumentów, bez możliwości zmiany ich treści. Dokumenty znajdują się w udostępnionym zasobie dokumenty z pełnymi prawami dla wszystkich użytkowników. W jaki sposób należy skonfigurować dostęp użytkownika do tych dokumentów?


10. Którą maskę sieci należy zastosować dla podsieci o adresie 192.168.0.64 i adresie rozgłoszeniowym 192.168.0.127?


11. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage

12. Która edycja systemu Windows Server 2012 nie występuje w Windows Server 2016?


13. Norma TIA/EIA-568-B.2 – Commercial Building Telecommunication Cabling Standard, Part II: Balanced Twisted Pair Cabling Components zawiera


14. Na ile podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?


15. Jaka będzie łączna wartość brutto urządzeń koniecznych do budowy sieci lokalnej przedstawionej na rysunku? Komputery i serwer są wyposażone tylko w karty sieciowe Ethernet. Cena brutto karty sieciowej bezprzewodowej wynosi 50,00 zł, rutera z WiFi 140,00 zł, przełącznika 110,00 zł.

questionImmage

16. Która usługa serwerowa musi być dostępna w sieci, by korzystać z nazw domenowych przy przeglądaniu stron www?


17. Który z symboli urządzeń sieciowych przedstawionych na rysunkach jest symbolem przełącznika?

questionImmage

18. Programem, ograniczającym dostęp do systemu komputerowego z sieci przez filtrowanie datagramów, jest


19. Na serwerze jest zainstalowany kontroler domeny Active Directory dla domeny egzamin.local. Stacja robocza komunikuje się z serwerem, wynik polecenia ping na adres IP serwera jest prawidłowy. Przy próbie podłączenia stacji roboczej do domeny wyświetla się komunikat przedstawiony na rysunku.

questionImmage

20. Do wykrywania programów typu rootkit w systemie komputerowym należy zastosować


21. W protokole zarządzania siecią, żądanie zmiany w bazie MIB agenta to komunikat


22. Międzynarodową normą dla okablowania strukturalnego, powstałą w oparciu o normy amerykańskie, jest norma


23. Baza danych MIB agenta SNMP ma strukturę


24. Przedstawiona na rysunku topologia fizyczna drzewa, powstała z połączenia topologii

questionImmage

25. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?


26. Wtyk przedstawiony na rysunku jest zakończeniem kabla

questionImmage

27. Do wyświetlenia informacji dotyczących ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej w systemach Windows służy polecenie


28. Dostęp z sieci zewnętrznej do usługi sieciowej serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN (np. serwera ftp, serwera www), wymaga skonfigurowania na ruterze funkcji


29. Jaka będzie wartość netto materiałów do budowy sieci, jeżeli jest potrzebne 120 m kabla UTP kategorii 5e, 5 podwójnych gniazd sieciowych, 10 wtyków RJ45 i kanały naścienne o łącznej długości 20 m? Ceny jednostkowe netto są przedstawione w tabeli.

questionImmage

30. W budynku produkcyjnym należy połączyć przełączniki sieciowe oddalone od siebie o około 200 metrów, stosując medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i pozwalające na przesyłanie danych z prędkością 1000 Mbps. Które medium transmisyjne spełnia te wymagania?


31. Który adres IP jest adresem pętli zwrotnej karty sieciowej komputera?


32. Z którego protokołu korzystają polecenia ping i tracert (traceroute) przy sprawdzaniu komunikacji z określonym hostem?


33. Która para protokołów definiuje wysyłanie i odbieranie poczty internetowej?


34. Którego programu zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci?


35. Do wykonania pomiarów parametrów torów miedzianych (m.in. NEXT, Wire map, Propagattion Delay Skew), koniecznych przy certyfikacji sieci, należy zastosować


36. Ile podsieci można dodatkowo zaadresować wykorzystując zakres adresów prywatnych 192.168.0.0/16, stosując 24-bitową maskę sieci?


37. RDP (Remote Desktop Protocol) jest protokołem umożliwiającym


38. Dla adresu IPv4 172.20.0.50/24 adres sieci i adres rozgłoszeniowy przedstawiają adresy


39. Które urządzenie zostało zastosowane do połączenia widocznych na rysunku sieci A i sieci B?

questionImmage

40. Na jednym z komputerów w sieci lokalnej po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP serwera WWW, strona wyświetla się prawidłowo, po wpisaniu nazwy domenowej przeglądarka wyświetla komunikat, że ta witryna jest nieosiągalna. Co może być przyczyną błędu, jeżeli na pozostałych komputerach w sieci strona wyświetla się prawidłowo również po wpisaniu nazwy domenowej?