Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: E13 - 2021 - styczen

1. Jaki będzie koszt materiałów zużytych do wykonania 20 kabli typu patchcord o długości 50 cm?

questionImmage

2. Które bity w 48 bitowym adresie sprzętowym MAC są identyfikatorem producenta?


3. Podczas próby uzyskania połączenia z serwerem FTP uwierzytelnianie anonimowe nie powiodło się, natomiast próba autoryzacji przy pomocy loginu i hasła kończy się powodzeniem. Jaka jest możliwa przyczyna zaistniałej sytuacji?


4. Jakie jest zastosowanie noża uderzeniowego?


5. Który protokół nie jest stosowany do konfiguracji wirtualnej sieci prywatnej?


6. Wynik wykonania którego polecenia sieciowego systemu z rodziny Windows jest przedstawiony na rysunku?

questionImmage

7. Na którym domyślnym porcie działa serwer WWW stosujący domyślny protokół HTTPS w standardowej konfiguracji?


8. Jakie jest główne zadanie protokołu ICMP?


9. W wyniku uszkodzenia kabla typu skrętka utracono połączenie między przełącznikiem a stacją roboczą. Który przyrząd pomiarowy należy zastosować aby zlokalizować i usunąć usterkę bez wymiany całego kabla?


10. Który z adresów IPv4 jest adresem publicznym?


11. W sieciach bezprzewodowych Ad-Hoc IBSS (Independent Basic Service Set) stosowana jest fizyczna topologia


12. Jak oznaczona jest skrętka bez ekranu zewnętrznego z każdą parą w osobnym ekranie z folii?


13. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to


14. Rekord typu A serwera DNS


15. Jak oznacza się na schematach sieci LAN punkty rozdzielcze (dystrybucyjne) znajdujące się na poszczególnych piętrach budynku zgodnie z normą PN-EN 50173?


16. Zamieszczona specyfikacja sprzętowa dotyczy

questionImmage

17. Do połączenia ze sobą dwóch przełączników na odległość 200 m oraz aby zapewnić przepustowość minimalną 200 Mbit/s, należy zastosować


18. Oznaczenie wtyku zwanego popularnie RJ45 to


19. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest


20. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?


21. Jaka jest długość maski sieci w adresach klasy B?


22. Do monitorowania stanu urządzeń w sieci jest stosowane oprogramowanie działające w oparciu o protokół


23. Po wpisaniu adresu HTTP w przeglądarce internetowej wyświetla się błąd „403 Forbidden”, który oznacza, że


24. Adresem IPv4 urządzenia pracującego w sieci 10.100.0.0/18 jest


25. Ile komputerów można zaadresować w sieci z maską 255.255.255.224?


26. Która usługa działa na porcie 3389?


27. Program Wireshark jest stosowany do


28. Na rysunku przedstawiony jest symbol graficzny

questionImmage

29. Katalog Nakładów Rzeczowych przy projektowaniu sieci jest stosowany do


30. Jak nazywa się oprogramowanie serwerowe systemu Linux umożliwiające współpracę z grupą roboczą i domenami Windows?


31. Z jaką prędkością realizowana jest transmisja danych w standardzie 1000Base-T?


32. Który z programów nie jest stosowany do zdalnego zarządzania komputerami w sieci?


33. W systemach Windows profil tymczasowy użytkownika jest


34. Jak nazywa się atak w sieci lokalnej polegający na próbie podszycia się pod kogoś innego?


35. Urządzenie przedstawione na rysunku jest stosowane do

questionImmage

36. Którym poleceniem systemu Linux można sprawdzić trasę pakietu do docelowego urządzenia?


37. Jaka jest wartość dopuszczalnej długości kabla typu skrętka pomiędzy panelem krosowniczym a gniazdem abonenckim według normy PN-EN 50174-2?


38. Adresem rozgłoszeniowym (broadcast) dla hosta o adresie IP 192.168.35.202 z 26 – bitową maską jest


39. Aby komputery udostępniały swoje dane w sieci, nie mogą mieć przypisanych tych samych


40. Usługa serwerowa stosowana do automatycznej konfiguracji interfejsów sieciowych stacji klienckich to