Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: E13 - 2021 - czerwiec

1. Host automatycznie pobiera adres IP z serwera DHCP. W przypadku gdy serwer DHCP ulegnie uszkodzeniu, karcie sieciowej zostanie przypisany adres IP z zakresu


2. Które polecenie systemu z rodziny Windows pozwala sprawdzić, przechowywane w pamięci podręcznej komputera, zapamiętane tłumaczenia nazw DNS na adresy IP?


3. Aby serwer Windows mógł zarządzać usługami katalogowymi, należy zainstalować


4. Oprogramowanie do wirtualizacji dostępne jako rola w systemie Windows Serwer 2012 to


5. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu


6. Cytat opisuje atak typu Dyn, firma, której serwery DNS zaatakowano, przyznała, że część ataku …. nastąpiła za pomocą różnych urządzeń połączonych z siecią. Ekosystem kamer, czujników, kontrolerów nazywany ogólnie “Internetem rzeczy” został użyty przez przestępców jako botnet − sieć maszyn-zombie. Do tej pory taką rolę pełniły głównie komputery.


7. Która z par: protokół – warstwa, w której pracuje protokół, jest poprawnie połączona według modelu TCP/IP?


8. Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż


9. W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności


10. Które urządzenie należy podłączyć do sieci lokalnej w miejscu wskazanym na rysunku, aby komputery miały dostęp do Internetu?

questionImmage

11. Zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami, za pośrednictwem publicznej sieci, np. Internet, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów, to


12. Profil użytkownika systemu Windows Serwer, który nie zapisuje, ani na serwerze ani na stacji roboczej, zmian wprowadzanych do bieżącego pulpitu po wylogowaniu użytkownika, to profil

* Dwie odpowiedzi są prawidłowe. Zaznacz obie, aby otrzymać punkt.


13. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?


14. Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to


15. Rysunek przedstawia topologię

questionImmage

16. Usługa serwerowa, która umożliwia udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, to


17. Do której klasy adresów IPv4 należą adresy zawierające najbardziej znaczące dwa bity o wartości 10?


18. W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół


19. W modelu ISO/OSI protokoły TCP i UDP pracują w warstwie


20. Aby uruchomić konsolę przedstawioną na rysunku, należy wpisać w wierszu poleceń

questionImmage

21. Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):


22. Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest


23. Otwarty (Open Source) serwer WWW, dostępny dla wielu systemów operacyjnych, to


24. Na rysunku jest przedstawiony komunikat pojawiający się po wpisaniu adresu IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego na komputerze. Adres IP wprowadzony przez administratora jest adresem IP

questionImmage

25. Które z poleceń systemu Windows należy zastosować, aby otrzymać wynik jak na przedstawionym rysunku?

questionImmage

26. W adresacji IPv6 typowy podział długości związanej z adresem sieci i identyfikatorem hosta wynosi odpowiednio


27. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to


28. Które narzędzie jest stosowane do mocowania kabla w module Keystone?

questionImmage

29. Na przedstawionym rysunku urządzeniem, poprzez które połączone są komputery, jest

questionImmage

30. Typ transmisji danych do jednego bądź kilku komputerów w jednej chwili, w której odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca, to


31. Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie

questionImmage

32. Komputery K1 i K2 nie mogą się komunikować. Adresacja urządzeń jest podana w tabeli. Co należy zmienić, aby przywrócić komunikację w sieci?

questionImmage

33. Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to


34. Komputery K1, K2, K3, K4 są podłączone do interfejsów przełącznika przypisanych do VLAN-ów podanych w tabeli. Które komputery mogą się ze sobą komunikować?

questionImmage

35. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest


36. Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?


37. Który protokół zostanie zastosowany przez administratora w celu zamieszczenia plików na serwerze?


38. Znak towarowy dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11 to


39. Ile maksymalnie adresów można przydzielić hostom w sieci 10.0.0.0/22?


40. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?

questionImmage