Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: E13 - 2020 - czerwiec

1. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?


2. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?


3. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to


4. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie


5. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić


6. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być


7. Serwerem DNS w systemie Linux jest


8. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?


9. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to


10. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie


11. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?


12. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje


13. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

questionImmage

14. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?


15. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?


16. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na


17. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?


18. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?


19. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage

20. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie


21. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to


22. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to


23. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to


24. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę


25. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować


26. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?


27. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?


28. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

questionImmage

29. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to


30. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?


31. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest


32. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?


33. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to


34. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?


35. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage

36. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej


37. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?


38. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?


39. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że


40. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

questionImmage