Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Pytania: E13 - 2020 - czerwiec

1. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?


2. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że


3. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?


4. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to


5. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje


6. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?


7. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie


8. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?


9. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?


10. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na


11. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to


12. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage

13. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?


14. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

questionImmage

15. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?


16. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?


17. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być


18. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to


19. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?


20. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?


21. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?


22. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?


23. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować


24. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić


25. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to


26. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest


27. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?


28. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?


29. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to


30. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie


31. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę


32. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage

33. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to


34. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

questionImmage

35. Serwerem DNS w systemie Linux jest


36. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to


37. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie


38. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

questionImmage

39. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej


40. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?