Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: EE11 - 2020 - czerwiec

1. Protokołem warstwy aplikacji, który służy do wymiany informacji zarządzających pomiędzy urządzeniami sieciowymi, jest

 1. IMAP
 2. SFTP
 3. SNMP
 4. DHCP

2. W protokole zarządzania siecią, żądanie zmiany w bazie MIB agenta to komunikat

 1. GetResponse
 2. SetRequest
 3. GetNextRequest
 4. InformRequest

3. Do wyświetlenia informacji dotyczących ustawień protokołu TCP/IP karty sieciowej w systemach Windows służy polecenie

 1. netstat
 2. msconfig
 3. ifconfig
 4. ipconfig

4. Norma TIA/EIA-568-B.2 – Commercial Building Telecommunication Cabling Standard, Part II: Balanced Twisted Pair Cabling Components zawiera

 1. opis kanałów telekomunikacyjnych w budynkach mieszkalnych.
 2. informacje na temat komponentów światłowodowych.
 3. specyfikację parametrów transmisyjnych komponentów kategorii 5e.
 4. wymagania dotyczące uziemienia w budynkach biurowych.

5. Na jednym z komputerów w sieci lokalnej po wpisaniu w przeglądarce internetowej adresu IP serwera WWW, strona wyświetla się prawidłowo, po wpisaniu nazwy domenowej przeglądarka wyświetla komunikat, że ta witryna jest nieosiągalna. Co może być przyczyną błędu, jeżeli na pozostałych komputerach w sieci strona wyświetla się prawidłowo również po wpisaniu nazwy domenowej?

 1. Brak lub błędny adres serwera DNS w ustawieniach protokołu TCP/IP tego komputera.
 2. Brak lub błędny adres bramy w ustawieniach protokołu TCP/IP tego komputera.
 3. Uszkodzenie kabla sieciowego pomiędzy tym komputerem a ruterem.
 4. Brak lub niewłaściwe sterowniki karty sieciowej tego komputera.

6. Którego urządzenia dotyczy opis? Głównym zadaniem tego urządzenia jest spajanie segmentów sieci komputerowej pracujących w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Urządzenie to przekazuje ramki między segmentami sieci z doborem właściwego portu, na który ramka jest przekazywana.

 1. Przełącznika.
 2. Punktu dostępu.
 3. Koncentratora.
 4. Modemu.

7. Które urządzenie sieciowe umożliwi komputerom w sieci lokalnej dostęp do sieci Internet z wykorzystaniem przydzielonego tej sieci tylko jednego adresu publicznego?

 1. Ruter.
 2. Most.
 3. Przełącznik.
 4. Koncentrator.

8. Który adres IP jest adresem pętli zwrotnej karty sieciowej komputera?

 1. 0.0.0.0
 2. 10.0.0.1
 3. 192.168.0.1
 4. 127.0.0.1

9. W budynku produkcyjnym należy połączyć przełączniki sieciowe oddalone od siebie o około 200 metrów, stosując medium transmisyjne odporne na zakłócenia elektromagnetyczne i pozwalające na przesyłanie danych z prędkością 1000 Mbps. Które medium transmisyjne spełnia te wymagania?

 1. Światłowód wielomodowy.
 2. Kabel UTP kategorii 6.
 3. Fale radiowe 2,4 GHz.
 4. Kabel FTP kategorii 5.

10. Użytkownik ma mieć możliwość otwierania i pobierania z serwera sieciowego dokumentów, bez możliwości zmiany ich treści. Dokumenty znajdują się w udostępnionym zasobie dokumenty z pełnymi prawami dla wszystkich użytkowników. W jaki sposób należy skonfigurować dostęp użytkownika do tych dokumentów?

 1. W zabezpieczeniach folderu nadać mu prawo do modyfikacji.
 2. W zabezpieczeniach folderu nadać mu prawa tylko do odczytu.
 3. Przydzielić go do grupy IUSRS na serwerze.
 4. Przydzielić go do grupy Administratorzy na serwerze.

11. Która para protokołów definiuje wysyłanie i odbieranie poczty internetowej?

 1. HTTP i DNS (Hypertext Transfer Protocol i Domain Name System)
 2. SMTP i IMAP (Simple Mail Transfer Protocol i Internet Message Access Protocol)
 3. HTTP i DHCP (Hypertext Transfer Protocol i Dynamic Host Configuration Protocol)
 4. SNTP i FTP (Simple Network Time Protocol i File Transfer Protocol)

12. Wtyk przedstawiony na rysunku jest zakończeniem kabla

questionImmage
 1. nieekranowanego typu „skrętka”.
 2. koncentrycznego.
 3. ekranowanego typu „skrętka”.
 4. światłowodowego.

13. Ile podsieci można dodatkowo zaadresować wykorzystując zakres adresów prywatnych 192.168.0.0/16, stosując 24-bitową maskę sieci?

 1. 65 536 podsieci.
 2. 2048 podsieci.
 3. 256 podsieci.
 4. 8 podsieci.

14. Jaka będzie łączna wartość brutto urządzeń koniecznych do budowy sieci lokalnej przedstawionej na rysunku? Komputery i serwer są wyposażone tylko w karty sieciowe Ethernet. Cena brutto karty sieciowej bezprzewodowej wynosi 50,00 zł, rutera z WiFi 140,00 zł, przełącznika 110,00 zł.

questionImmage
 1. 640,00 zł
 2. 510,00 zł
 3. 610,00 zł
 4. 540,00 zł

15. Do wykonania pomiarów parametrów torów miedzianych (m.in. NEXT, Wire map, Propagattion Delay Skew), koniecznych przy certyfikacji sieci, należy zastosować

 1. miernik mocy optycznej.
 2. analizator sieci.
 3. diodowy tester okablowania.
 4. miernik uniwersalny.

16. Którą maskę sieci należy zastosować dla podsieci o adresie 192.168.0.64 i adresie rozgłoszeniowym 192.168.0.127?

 1. 255.255.255.192
 2. 255.255.255.0
 3. 255.255.255.224
 4. 255.255.255.128

17. Którego programu zadaniem jest przechwytywanie i analizowanie danych przepływających w sieci?

 1. cuteftp
 2. acronis
 3. putty
 4. wireshark

18. RDP (Remote Desktop Protocol) jest protokołem umożliwiającym

 1. zamianę nazw domenowych na adresy IP.
 2. przechowywanie informacji o obiektach dostępnych w sieci.
 3. uzyskanie od serwera danych komunikacyjnych.
 4. dostęp zdalny w systemach Windows.

19. Które polecenie systemu Windows uruchamia przystawkę konfigurowania lokalnych zasad grup?

 1. devmgmt.mfc
 2. dcpromo.exe
 3. regedit.exe
 4. gpedit.msc

20. Międzynarodową normą dla okablowania strukturalnego, powstałą w oparciu o normy amerykańskie, jest norma

 1. TIA/EIA 568A (Commercial Building Telecommunications Cabling Standard)
 2. ISO/IEC 11801 (Information technology – Generic cabling for customer premises)
 3. ISO/OSI (Open Systems Interconnection Reference Model)
 4. EN 50173 (Information technology – Generic cabling systems)

21. Programem, ograniczającym dostęp do systemu komputerowego z sieci przez filtrowanie datagramów, jest

 1. skaner antywirusowy.
 2. zapora sieciowa.
 3. monitor systemu.
 4. monitor antywirusowy.

22. Protokołem połączeniowym warstwy transportowej modelu ISO/OSI jest

 1. RIP (Routing Information Protocol)
 2. TCP (Transmission Control Protocol)
 3. UDP (User Datagram Protocol)
 4. IPX (Internetwork Packet Exchange)

23. Baza danych MIB agenta SNMP ma strukturę

 1. mieszaną.
 2. liniową.
 3. macierzową.
 4. drzewiastą.

24. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage
 1. 4 sieci.
 2. 2 sieci.
 3. 3 sieci.
 4. 5 sieci.

25. Dostęp z sieci zewnętrznej do usługi sieciowej serwera znajdującego się wewnątrz sieci LAN (np. serwera ftp, serwera www), wymaga skonfigurowania na ruterze funkcji

 1. przekierowania portów.
 2. agregacji portów.
 3. zarządzania przepustowością łącza.
 4. mirroringu portów.

26. Jaka będzie wartość netto materiałów do budowy sieci, jeżeli jest potrzebne 120 m kabla UTP kategorii 5e, 5 podwójnych gniazd sieciowych, 10 wtyków RJ45 i kanały naścienne o łącznej długości 20 m? Ceny jednostkowe netto są przedstawione w tabeli.

questionImmage
 1. 316 zł
 2. 650 zł
 3. 433 zł
 4. 593 zł

27. Przedstawiona na rysunku topologia fizyczna drzewa, powstała z połączenia topologii

questionImmage
 1. pierścienia i siatki.
 2. magistrali i gwiazdy.
 3. magistrali i siatki.
 4. pierścienia i gwiazdy.

28. Na ile podsieci można podzielić sieć o adresie 192.168.100.0/24 przy zastosowaniu maski 255.255.255.192?

 1. 8 podsieci.
 2. 2 podsieci.
 3. 16 podsieci.
 4. 4 podsieci.

29. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?

 1. 168.172.0.0 ÷ 168.172.255.255
 2. 200.186.0.0 ÷ 200.186.255.255
 3. 172.16. 0.0 ÷ 172.31.255.255
 4. 127.0.0.0 ÷ 127.255.255.255

30. By sprawdzić listę ruterów pośrednich dla połączenia z określonym hostem w sieci, w systemie Windows należy zastosować polecenie

 1. ping
 2. ipconfig
 3. netstat
 4. tracert

31. Które urządzenie zostało zastosowane do połączenia widocznych na rysunku sieci A i sieci B?

questionImmage
 1. Most.
 2. Ruter.
 3. Przełącznik.
 4. Punktu dostępu.

32. Podczas negocjacji adresu z wykorzystaniem protokołu DHCP, klient odbiera oferty dzierżawy wysłane z serwerów DHCP na adres rozgłoszeniowy sieci i akceptuje pierwszą otrzymaną ofertę, wysyłając serwerowi komunikat

 1. DHCP Ack
 2. DHCP Offer
 3. DHCP Discover
 4. DHCP Request

33. Rekord nazwy kanonicznej CNAME serwera DNS

 1. mapuje adres IPv4 na nazwę kanoniczną hosta.
 2. identyfikuje serwer DNS autorytatywny dla danej domeny.
 3. mapuje nazwę domeny DNS na jej 32-bitowy adres IPv4.
 4. ustanawia alias nazwy domeny.

34. Która usługa serwerowa musi być dostępna w sieci, by korzystać z nazw domenowych przy przeglądaniu stron www?

 1. Serwer plików.
 2. Serwer DNS.
 3. Serwer aplikacji.
 4. Serwer DHCP.

35. Dla adresu IPv4 172.20.0.50/24 adres sieci i adres rozgłoszeniowy przedstawiają adresy

 1. 172.0.0.0; 172.0.255.255
 2. 172.0.0,0; 172.255.255.255
 3. 172.20.0.0; 172.20.0.255
 4. 172.20.0.0; 172.20.255.255

36. Która edycja systemu Windows Server 2012 nie występuje w Windows Server 2016?

 1. Standard
 2. Essentials
 3. Datacenter
 4. Foundation

37. Do wykrywania programów typu rootkit w systemie komputerowym należy zastosować

 1. analizator ruchu sieciowego.
 2. program antywirusowy.
 3. program do skanowania dysku.
 4. monitor systemu.

38. Z którego protokołu korzystają polecenia ping i tracert (traceroute) przy sprawdzaniu komunikacji z określonym hostem?

 1. IDMP (Inter-Domain Routing Protocol)
 2. ICMP (Internet Control Message Protocol)
 3. IGRP (Interior Gateway Routing Protocol)
 4. IGMP (Internet Group Management Protocol)

39. Który z symboli urządzeń sieciowych przedstawionych na rysunkach jest symbolem przełącznika?

questionImmage
 1. C.
 2. B.
 3. D.
 4. A.

40. Na serwerze jest zainstalowany kontroler domeny Active Directory dla domeny egzamin.local. Stacja robocza komunikuje się z serwerem, wynik polecenia ping na adres IP serwera jest prawidłowy. Przy próbie podłączenia stacji roboczej do domeny wyświetla się komunikat przedstawiony na rysunku.

questionImmage
 1. Błędny adres bramy w ustawieniach interfejsu sieciowego serwera.
 2. Błędny adres bramy w ustawieniach interfejsu sieciowego stacji roboczej.
 3. Błędny adres serwera DNS w ustawieniach interfejsu sieciowego stacji roboczej.
 4. Błędny adres serwera DNS w ustawieniach interfejsu sieciowego serwera.