Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: E13 - 2022 - styczen

1. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?

 1. 172.16. 0.0 ÷ 172.31.255.255
 2. 127.0.0.0 ÷ 127.255.255.255
 3. 200.186.0.0 ÷ 200.186.255.255
 4. 168.172.0.0 ÷ 168.172.255.255

2. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage
 1. 4 przełączników i 8 ruterów.
 2. 8 przełączników i 3 ruterów.
 3. 3 przełączników i 4 ruterów.
 4. 4 przełączników i 3 ruterów.

3. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?

 1. STP
 2. PoE
 3. QoS
 4. ARP

4. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?

 1. HTTP, ICMP, IP
 2. HTTP, TCP, IP
 3. FTP, UDP, IP
 4. HTTP, UDP, IP

5. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?

 1. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie dokumentami”
 2. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Drukuj”
 3. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia „Drukuj”
 4. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie drukarkami”

6. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na

 1. stratach sygnału w torze transmisyjnym.
 2. niejednorodności toru, spowodowanej zmianą geometrii par przewodów.
 3. opóźnieniach propagacji sygnału w torze transmisyjnym.
 4. przenikaniu sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów.

7. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?

 1. 255.255.0.0
 2. 255.255.128.0
 3. 255.255.192.0
 4. 255.255.224.0

8. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to

 1. DNS (Domain Name System)
 2. ICMP (Internet Control Message Protocol)
 3. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 4. ARP (Address Resolution Protocol)

9. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że

 1. serwer DHCP zmienił adres w trakcie przesyłania żądania.
 2. serwer WWW widzi inny komputer w sieci.
 3. adres został przetłumaczony przez translację NAT.
 4. inny komputer podszył się pod adres lokalnego komputera.

10. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?

 1. VPN
 2. NAT
 3. VLAN
 4. FYP

11. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

 1. zły sposób szyfrowania sieci.
 2. zbyt słaby sygnał.
 3. niedziałający serwer DHCP.
 4. błędne hasło do sieci.

12. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?

 1. Biało-brązowym.
 2. Biało-zielonym.
 3. Biało-niebieskim.
 4. Biało-pomarańczowym.

13. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to

 1. FF30
 2. FE80
 3. 2000
 4. 3000

14. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie

 1. IEEE 802.3
 2. IEEE 802.1
 3. IEEE 802.8
 4. IEEE 802.11

15. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę

 1. Application Server
 2. IIS (Internet Information Services)
 3. WDS (Usługi wdrażania systemu Windows)
 4. Hyper-V

16. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować

 1. wykluczenie adresu IP komputera.
 2. zastrzeżenie adresu IP komputera.
 3. pulę adresów IP.
 4. dzierżawę adresu IP.

17. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

questionImmage
 1. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.
 2. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
 3. 1 - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.
 4. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.

18. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to

 1. punkt konsolidacyjny.
 2. punkt rozdzielczy.
 3. gniazdo teleinformatyczne.
 4. gniazdo energetyczne.

19. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage
 1. 5 sieci.
 2. 2 sieci.
 3. 3 sieci.
 4. 4 sieci.

20. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest

 1. wyłączenie szyfrowania.
 2. zmiana standardu szyfrowania z WPA na WEP.
 3. zmiana kanału nadawania sygnału.
 4. wyłączenie rozgłaszania identyfikatora sieci.

21. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

questionImmage
 1. IP (Internet Protocol)
 2. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 3. UDP (User Datagram Protocol)
 4. TCP (Transmission Control Protocol)

22. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to

 1. Intranet.
 2. Extranet.
 3. Infranet.
 4. Internet.

23. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

 1. $
 2. @
 3. #
 4. ?

24. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?

 1. 1 GB/s
 2. 1 Mbit/s
 3. 1 MB/s
 4. 1 Gbit/s

25. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?

 1. Remote
 2. SSH (Secure Shell)
 3. SSL (Secure Socket Layer)
 4. Telnet

26. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

 1. Enkapsulacja.
 2. Multipleksacja.
 3. Segmentacja.
 4. Dekodowanie.

27. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie

 1. ponowna instalacja programu.
 2. pobranie aktualizacji Windows.
 3. użycie zasad grupy.
 4. mapowanie dysku.

28. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje

 1. reguła.
 2. zasada.
 3. protokół.
 4. standard.

29. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?

 1. Sprawdzić adres IP przypisany do karty sieciowej.
 2. Zaktualizować sterownik karty sieciowej.
 3. Przelogować się na innego użytkownika.
 4. Zaktualizować system operacyjny.

30. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej

 1. jedno drzewo domeny.
 2. trzy drzewa domeny.
 3. dwa drzewa domeny.
 4. cztery drzewa domeny.

31. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

questionImmage
 1. FE80::E890:BE2B:4C6C:5AA9
 2. 192.168.56.1
 3. 0A-00-27-00-00-07
 4. FEC0:0:0:FFFF::2

32. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

 1. ipconfig /all
 2. ipconfig
 3. ping
 4. arp -a

33. Serwerem DNS w systemie Linux jest

 1. APACHE
 2. CUPS
 3. BIND
 4. ProFTPD

34. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?

 1. 192.168.160.192
 2. 192.168.160.239
 3. 192.168.160.225
 4. 192.168.160.240

35. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to

 1. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
 2. MAC (Media Access Control)
 3. CRC (Cyclic Redundancy Check)
 4. LLC (Logical Link Control)

36. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

 1. most.
 2. koncentrator.
 3. ruter.
 4. przełącznik.

37. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?

 1. TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
 2. FTP (File Transfer Protocol)
 3. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
 4. DNS (Domain Name System)

38. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

 1. HTTP
 2. FTP
 3. NetBEUI
 4. SIP

39. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to

 1. exploit.
 2. keylogger.
 3. trojan.
 4. wabbit.

40. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić

 1. liczbę bitów mających wartość 1 w części hosta adresu IPv4.
 2. liczbę początkowych bitów mających wartość 1 w masce adresu IPv4.
 3. liczbę bitów mających wartość 0 w trzech pierwszych oktetach adresu IPv4.
 4. liczbę bitów mających wartość 0 w dwóch pierwszych oktetach adresu IPv4.