Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: E13 - 2021 - czerwiec

1. Urządzeniem, które umożliwia komputerom bezprzewodowy dostęp do przewodowej sieci komputerowej, jest

 1. punkt dostępowy.
 2. koncentrator.
 3. regenerator.
 4. modem.

2. Znak towarowy dla certyfikowanych produktów opartych na standardach IEEE 802.11 to

 1. Wi-Fi
 2. GSM
 3. LTE
 4. DSL

3. Które z poleceń systemu Windows należy zastosować, aby otrzymać wynik jak na przedstawionym rysunku?

questionImmage
 1. ping
 2. tracert
 3. ipconfig
 4. netstat

4. Do której klasy adresów IPv4 należą adresy zawierające najbardziej znaczące dwa bity o wartości 10?

 1. Klasy A.
 2. Klasy C.
 3. Klasy B.
 4. Klasy D.

5. Aby serwer Windows mógł zarządzać usługami katalogowymi, należy zainstalować

 1. kontroler domeny.
 2. rolę serwera Web.
 3. rolę serwera DHCP.
 4. usługi zarządzania prawami.

6. Protokół, dzięki któremu po połączeniu z serwerem pocztowym transmitowane są na komputer jedynie same nagłówki wiadomości, a transmisja treści oraz załączników następuje dopiero po otwarciu danego listu, to

 1. SMTP
 2. POP3
 3. MIME
 4. IMAP

7. Które urządzenie należy podłączyć do sieci lokalnej w miejscu wskazanym na rysunku, aby komputery miały dostęp do Internetu?

questionImmage
 1. Przełącznik.
 2. Ruter.
 3. Koncentrator.
 4. Most.

8. Który protokół zostanie zastosowany przez administratora w celu zamieszczenia plików na serwerze?

 1. FTP (File Transfer Protocol).
 2. DHCP (Domain Host Configuration Protocol).
 3. DNS (DomainName System).
 4. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

9. Cytat opisuje atak typu Dyn, firma, której serwery DNS zaatakowano, przyznała, że część ataku …. nastąpiła za pomocą różnych urządzeń połączonych z siecią. Ekosystem kamer, czujników, kontrolerów nazywany ogólnie “Internetem rzeczy” został użyty przez przestępców jako botnet − sieć maszyn-zombie. Do tej pory taką rolę pełniły głównie komputery.

 1. DDOS
 2. mail bombing
 3. flooding
 4. DOS

10. Oprogramowanie do wirtualizacji dostępne jako rola w systemie Windows Serwer 2012 to

 1. Virtual Box
 2. VMware
 3. Virtual PC
 4. Hyper-V

11. Na przedstawionym rysunku urządzeniem, poprzez które połączone są komputery, jest

questionImmage
 1. przełącznik.
 2. regenerator.
 3. most.
 4. ruter.

12. Zgodnie z normą TIA/EIA-568-B.1 kabel UTP 5e z przeplotem jest tworzony poprzez zamianę ułożenia we wtyczce 8P8C następujących par przewodów (odpowiednio według kolorów):

 1. biało-zielony i zielony z biało-brązowym i brązowym.
 2. biało-pomarańczowy i pomarańczowy z biało-zielonym i zielonym.
 3. biało-pomarańczowy i pomarańczowy z biało-brązowym i brązowym.
 4. biało-zielony i zielony z biało-niebieskim i niebieskim.

13. Która z par: protokół – warstwa, w której pracuje protokół, jest poprawnie połączona według modelu TCP/IP?

 1. RIP – warstwa internetu.
 2. DHCP – warstwa dostępu do sieci.
 3. ICMP – warstwa aplikacji.
 4. RARP – warstwa transportowa.

14. Które narzędzie jest stosowane do mocowania kabla w module Keystone?

questionImmage
 1. A.
 2. D.
 3. C.
 4. B.

15. Komputery K1 i K2 nie mogą się komunikować. Adresacja urządzeń jest podana w tabeli. Co należy zmienić, aby przywrócić komunikację w sieci?

questionImmage
 1. Adres bramy dla K2
 2. Maskę w adresie dla K2
 3. Maskę w adresie dla K1
 4. Adres bramy dla K1

16. Strzałka na rysunku przedstawiającym schemat systemu sieciowego według normy PN-EN 50173 wskazuje okablowanie

questionImmage
 1. kampusowe.
 2. poziome.
 3. szkieletowe zewnętrzne.
 4. pionowe.

17. Na rysunku jest przedstawiony komunikat pojawiający się po wpisaniu adresu IP podczas konfiguracji połączenia sieciowego na komputerze. Adres IP wprowadzony przez administratora jest adresem IP

questionImmage
 1. komputera.
 2. sieci.
 3. rozgłoszeniowym.
 4. pętli zwrotnej.

18. Narzędzie systemów z rodziny Windows stosowane do modyfikowania parametrów pracy interfejsów sieciowych, np. zmiana dynamicznej konfiguracji karty sieciowej na statyczną, to

 1. netstat
 2. netsh
 3. nslookup
 4. ipconfig

19. Host automatycznie pobiera adres IP z serwera DHCP. W przypadku gdy serwer DHCP ulegnie uszkodzeniu, karcie sieciowej zostanie przypisany adres IP z zakresu

 1. 192.168.0.1 ÷ 192.168.255.254
 2. 169.254.0.1 ÷ 169.254.255.254
 3. 224.0.0.1 ÷ 224.255.255.254
 4. 127.0.0.1 ÷ 127.255.255.255.254

20. Rysunek przedstawia topologię

questionImmage
 1. magistrali.
 2. podwójnego pierścienia.
 3. rozszerzonej gwiazdy.
 4. gwiazdy.

21. Organizacją publikującą dokumenty RFC (Request For Comments) regulujące rozwój Internetu jest

 1. ISO (International Organization for Standarization).
 2. IETF (Internet Engineering Task Force).
 3. ANSI (American National Standards Institute).
 4. IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers).

22. Który z adresów jest adresem hosta należącego do sieci 10.128.0.0/10?

 1. 10.127.255.255
 2. 10.191.255.255
 3. 10.192.255.255
 4. 10.160.255.255

23. Który standard specyfikacji IEEE 802.3 należy zastosować w środowisku, w którym występują zakłócenia elektromagnetyczne, jeśli odległość od punktu dystrybucyjnego do punktu abonenckiego wynosi 200 m?

 1. 100BaseFX
 2. 10Base2
 3. 100BaseT
 4. 1000BaseTX

24. W adresacji IPv6 typowy podział długości związanej z adresem sieci i identyfikatorem hosta wynosi odpowiednio

 1. 32 bity / 96 bitów.
 2. 96 bitów / 32 bity.
 3. 64 bity / 64 bity.
 4. 16 bitów / 112 bitów.

25. Pełna postać adresu IPv6 2001:0:db8::1410:80ab to

 1. 2001:0000:db80:0000:0000:0000:1410:80ab
 2. 2001:1000:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab
 3. 2001:0000:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab
 4. 2001:0001:0db8:0000:0000:0000:1410:80ab

26. W modelu ISO/OSI protokoły TCP i UDP pracują w warstwie

 1. aplikacji.
 2. łącza danych.
 3. transportowej.
 4. sieci.

27. Zgodnie z normą PN-EN 50174 rozplot kabla UTP nie powinien być większy niż

 1. 10 mm
 2. 20 mm
 3. 13 mm
 4. 30 mm

28. Usługa serwerowa, która umożliwia udostępnianie linuksowych usług drukowania oraz serwera plików stacjom roboczym Windows, to

 1. Samba
 2. Postfix
 3. Vsftpd
 4. CUPS

29. W trakcie obserwacji pakietów za pomocą sniffera zauważono, że urządzenia komunikują się na portach 20 oraz 21. Oznacza to, zakładając domyślną konfigurację, że obserwowanym protokołem jest protokół

 1. SMTP
 2. SSH
 3. FTP
 4. DHCP

30. Zestawienie połączenia między dwoma odległymi hostami, za pośrednictwem publicznej sieci, np. Internet, w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów, to

 1. VoIP (Voice over Internet Protocol).
 2. VLAN (Virtual Lan Area Network).
 3. VM (Virtual Machine).
 4. VPN (Virtual Private Network).

31. Otwarty (Open Source) serwer WWW, dostępny dla wielu systemów operacyjnych, to

 1. IIS
 2. Lynx
 3. WINS
 4. Apache

32. Ile maksymalnie adresów można przydzielić hostom w sieci 10.0.0.0/22?

 1. 1022 adresy.
 2. 1024 adresy.
 3. 510 adresów.
 4. 512 adresów.

33. Aby zabezpieczyć komunikację terminalową z serwerem, należy użyć połączenia z wykorzystaniem protokołu

 1. SSH
 2. Telnet
 3. SFTP
 4. TFTP

34. Profil użytkownika systemu Windows Serwer, który nie zapisuje, ani na serwerze ani na stacji roboczej, zmian wprowadzanych do bieżącego pulpitu po wylogowaniu użytkownika, to profil

* Dwie odpowiedzi są prawidłowe. Zaznacz obie, aby otrzymać punkt.

 1. lokalny.
 2. obowiązkowy.
 3. mobilny.
 4. tymczasowy.

35. Komputery K1, K2, K3, K4 są podłączone do interfejsów przełącznika przypisanych do VLAN-ów podanych w tabeli. Które komputery mogą się ze sobą komunikować?

questionImmage
 1. K1 z K4
 2. K1 z K3
 3. K1 z K2
 4. K2 z K4

36. Na podstawie zrzutu ekranu wskaż, który adres należy zmienić w konfiguracji klienta lub serwera, aby komputer można było podłączyć do domeny?

questionImmage
 1. Adres DNS w konfiguracji klienta na 10.0.0.1
 2. Adres IPv4 w konfiguracji serwera na 10.0.0.10
 3. Adres IPv4 w konfiguracji klienta na 10.0.0.1
 4. Adres DNS w konfiguracji serwera na 10.0.0.1

37. Które polecenie systemu z rodziny Windows pozwala sprawdzić, przechowywane w pamięci podręcznej komputera, zapamiętane tłumaczenia nazw DNS na adresy IP?

 1. ipconfig /release
 2. ipconfig /flushdns
 3. ipconfig /renew
 4. ipconfig /displaydns

38. Typ transmisji danych do jednego bądź kilku komputerów w jednej chwili, w której odbiorcy są widziani dla nadawcy jako pojedynczy grupowy odbiorca, to

 1. multicast.
 2. anycast.
 3. unicast.
 4. broadcast.

39. W trakcie tworzenia projektu sieci komputerowej należy w pierwszej kolejności

 1. sporządzić dokumentację powykonawczą.
 2. przeprowadzić analizę biznesową.
 3. sporządzić kosztorys.
 4. dobrać urządzenia sieciowe.

40. Aby uruchomić konsolę przedstawioną na rysunku, należy wpisać w wierszu poleceń

questionImmage
 1. mmc
 2. gpedit
 3. eventvwr
 4. gpupdate