Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: E13 - 2020 - czerwiec

1. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?

 1. 1 MB/s
 2. 1 GB/s
 3. 1 Gbit/s
 4. 1 Mbit/s

2. Serwerem DNS w systemie Linux jest

 1. BIND
 2. CUPS
 3. APACHE
 4. ProFTPD

3. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?

 1. HTTP, ICMP, IP
 2. HTTP, TCP, IP
 3. HTTP, UDP, IP
 4. FTP, UDP, IP

4. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

 1. HTTP
 2. SIP
 3. NetBEUI
 4. FTP

5. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?

 1. ARP
 2. PoE
 3. STP
 4. QoS

6. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić

 1. liczbę początkowych bitów mających wartość 1 w masce adresu IPv4.
 2. liczbę bitów mających wartość 0 w trzech pierwszych oktetach adresu IPv4.
 3. liczbę bitów mających wartość 1 w części hosta adresu IPv4.
 4. liczbę bitów mających wartość 0 w dwóch pierwszych oktetach adresu IPv4.

7. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie

 1. pobranie aktualizacji Windows.
 2. mapowanie dysku.
 3. użycie zasad grupy.
 4. ponowna instalacja programu.

8. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

 1. @
 2. ?
 3. $
 4. #

9. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

questionImmage
 1. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)
 2. IP (Internet Protocol)
 3. UDP (User Datagram Protocol)
 4. TCP (Transmission Control Protocol)

10. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to

 1. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
 2. ICMP (Internet Control Message Protocol)
 3. DNS (Domain Name System)
 4. ARP (Address Resolution Protocol)

11. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie

 1. IEEE 802.3
 2. IEEE 802.8
 3. IEEE 802.1
 4. IEEE 802.11

12. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to

 1. 2000
 2. 3000
 3. FE80
 4. FF30

13. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to

 1. gniazdo teleinformatyczne.
 2. punkt rozdzielczy.
 3. gniazdo energetyczne.
 4. punkt konsolidacyjny.

14. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę

 1. Application Server
 2. WDS (Usługi wdrażania systemu Windows)
 3. IIS (Internet Information Services)
 4. Hyper-V

15. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage
 1. 4 sieci.
 2. 3 sieci.
 3. 5 sieci.
 4. 2 sieci.

16. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

 1. Multipleksacja.
 2. Enkapsulacja.
 3. Dekodowanie.
 4. Segmentacja.

17. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?

 1. Biało-pomarańczowym.
 2. Biało-brązowym.
 3. Biało-zielonym.
 4. Biało-niebieskim.

18. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na

 1. niejednorodności toru, spowodowanej zmianą geometrii par przewodów.
 2. przenikaniu sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów.
 3. opóźnieniach propagacji sygnału w torze transmisyjnym.
 4. stratach sygnału w torze transmisyjnym.

19. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest

 1. zmiana standardu szyfrowania z WPA na WEP.
 2. wyłączenie rozgłaszania identyfikatora sieci.
 3. zmiana kanału nadawania sygnału.
 4. wyłączenie szyfrowania.

20. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?

 1. DNS (Domain Name System)
 2. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
 3. FTP (File Transfer Protocol)
 4. TFTP (Trivial File Transfer Protocol)

21. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?

 1. SSH (Secure Shell)
 2. Telnet
 3. SSL (Secure Socket Layer)
 4. Remote

22. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage
 1. 8 przełączników i 3 ruterów.
 2. 4 przełączników i 8 ruterów.
 3. 4 przełączników i 3 ruterów.
 4. 3 przełączników i 4 ruterów.

23. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?

 1. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie dokumentami”
 2. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia „Drukuj”
 3. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie drukarkami”
 4. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Drukuj”

24. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?

 1. 192.168.160.192
 2. 192.168.160.239
 3. 192.168.160.225
 4. 192.168.160.240

25. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

 1. most.
 2. ruter.
 3. przełącznik.
 4. koncentrator.

26. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować

 1. dzierżawę adresu IP.
 2. zastrzeżenie adresu IP komputera.
 3. wykluczenie adresu IP komputera.
 4. pulę adresów IP.

27. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

 1. ipconfig /all
 2. ipconfig
 3. arp -a
 4. ping

28. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?

 1. VPN
 2. VLAN
 3. FYP
 4. NAT

29. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?

 1. 255.255.192.0
 2. 255.255.224.0
 3. 255.255.128.0
 4. 255.255.0.0

30. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

 1. zbyt słaby sygnał.
 2. błędne hasło do sieci.
 3. niedziałający serwer DHCP.
 4. zły sposób szyfrowania sieci.

31. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje

 1. standard.
 2. zasada.
 3. protokół.
 4. reguła.

32. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej

 1. cztery drzewa domeny.
 2. trzy drzewa domeny.
 3. jedno drzewo domeny.
 4. dwa drzewa domeny.

33. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

questionImmage
 1. FEC0:0:0:FFFF::2
 2. 0A-00-27-00-00-07
 3. 192.168.56.1
 4. FE80::E890:BE2B:4C6C:5AA9

34. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?

 1. 127.0.0.0 ÷ 127.255.255.255
 2. 168.172.0.0 ÷ 168.172.255.255
 3. 172.16. 0.0 ÷ 172.31.255.255
 4. 200.186.0.0 ÷ 200.186.255.255

35. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to

 1. exploit.
 2. keylogger.
 3. trojan.
 4. wabbit.

36. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to

 1. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
 2. CRC (Cyclic Redundancy Check)
 3. MAC (Media Access Control)
 4. LLC (Logical Link Control)

37. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

questionImmage
 1. - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.
 2. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.
 3. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
 4. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.

38. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?

 1. Zaktualizować system operacyjny.
 2. Sprawdzić adres IP przypisany do karty sieciowej.
 3. Przelogować się na innego użytkownika.
 4. Zaktualizować sterownik karty sieciowej.

39. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to

 1. Internet.
 2. Extranet.
 3. Infranet.
 4. Intranet.

40. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że

 1. serwer WWW widzi inny komputer w sieci.
 2. inny komputer podszył się pod adres lokalnego komputera.
 3. adres został przetłumaczony przez translację NAT.
 4. serwer DHCP zmienił adres w trakcie przesyłania żądania.