Wyłączone skrypty

Strona do poprawnego działania potrzebuje włączonego java script w przeglądarce internetowej. Jeżeli Chcesz dalej przeglądać stronę - włącz java script w ustawieniach swojej przeglądarki.

Odpowiedzi: E13 - 2020 - czerwiec

1. Element zamontowany na stałe, w którym znajduje się zakończenie okablowania strukturalnego poziomego u abonenta, to

 1. gniazdo energetyczne.
 2. punkt rozdzielczy.
 3. punkt konsolidacyjny.
 4. gniazdo teleinformatyczne.

2. Sieć komputerowa ograniczająca się do komputerów wyłącznie jednej organizacji, w której mogą istnieć usługi, realizowane przez serwery w sieci LAN, np. strony WWW, poczta elektroniczna to

 1. Infranet.
 2. Internet.
 3. Intranet.
 4. Extranet.

3. Na schemacie znajdują się symbole

questionImmage
 1. 4 przełączników i 8 ruterów.
 2. 4 przełączników i 3 ruterów.
 3. 8 przełączników i 3 ruterów.
 4. 3 przełączników i 4 ruterów.

4. Pierwsze znaki heksadecymalne adresu IPv6 typu link-local to

 1. 2000
 2. FE80
 3. 3000
 4. FF30

5. Który z adresów IP jest adresem hosta pracującego w sieci o adresie 192.168.160.224/28?

 1. 192.168.160.192
 2. 192.168.160.239
 3. 192.168.160.225
 4. 192.168.160.240

6. Aby w adresie IPv4 wyznaczyć długość prefiksu adresu sieci, należy sprawdzić

 1. liczbę bitów mających wartość 0 w dwóch pierwszych oktetach adresu IPv4.
 2. liczbę początkowych bitów mających wartość 1 w masce adresu IPv4.
 3. liczbę bitów mających wartość 0 w trzech pierwszych oktetach adresu IPv4.
 4. liczbę bitów mających wartość 1 w części hosta adresu IPv4.

7. Serwerem DNS w systemie Linux jest

 1. BIND
 2. CUPS
 3. ProFTPD
 4. APACHE

8. Zjawisko przeniku, występujące w sieciach komputerowych polega na

 1. opóźnieniach propagacji sygnału w torze transmisyjnym.
 2. przenikaniu sygnału pomiędzy sąsiadującymi w kablu parami przewodów.
 3. stratach sygnału w torze transmisyjnym.
 4. niejednorodności toru, spowodowanej zmianą geometrii par przewodów.

9. Aby utworzyć las w strukturze katalogowej AD DS (Active Directory Domain Services), należy utworzyć co najmniej

 1. trzy drzewa domeny.
 2. cztery drzewa domeny.
 3. jedno drzewo domeny.
 4. dwa drzewa domeny.

10. Metoda dostępu do medium CSMA/CA jest stosowana w sieci o standardzie

 1. IEEE 802.3
 2. IEEE 802.1
 3. IEEE 802.8
 4. IEEE 802.11

11. Jak nazywany jest proces dokładania do danych z warstwy aplikacji informacji związanych z protokołami działającymi na poszczególnych warstwach modelu sieciowego?

 1. Dekodowanie.
 2. Segmentacja.
 3. Enkapsulacja.
 4. Multipleksacja.

12. Który akronim określa przepustowość sieci i usługi, których zadaniem jest między innymi nadawanie priorytetu przesyłanym pakietom?

 1. STP
 2. PoE
 3. ARP
 4. QoS

13. Algorytm, który jest stosowany w celu sprawdzenia czy ramka Ethernet nie zawiera błędów, to

 1. CSMA (Carrier Sense Multiple Access)
 2. LLC (Logical Link Control)
 3. MAC (Media Access Control)
 4. CRC (Cyclic Redundancy Check)

14. Z którym protokołem są związane pojęcia „sequence number” i „acknowledgment number”?

questionImmage
 1. TCP (Transmission Control Protocol)
 2. UDP (User Datagram Protocol)
 3. IP (Internet Protocol)
 4. HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

15. Który protokół jest stosowany do terminalowego łączenia się ze zdalnymi urządzeniami zapewniający transfer zaszyfrowanych danych?

 1. Telnet
 2. Remote
 3. SSH (Secure Shell)
 4. SSL (Secure Socket Layer)

16. Protokół, który tłumaczy nazwy domenowe na adresy IP, to

 1. ICMP (Internet Control Message Protocol)
 2. DNS (Domain Name System)
 3. ARP (Address Resolution Protocol)
 4. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

17. Która wartość przepływności charakteryzuje standard 1000Base-T?

 1. 1 Mbit/s
 2. 1 MB/s
 3. 1 Gbit/s
 4. 1 GB/s

18. Na rysunku przedstawiono konfigurację karty sieciowej, której adres MAC ma wartość

questionImmage
 1. FE80::E890:BE2B:4C6C:5AA9
 2. 192.168.56.1
 3. FEC0:0:0:FFFF::2
 4. 0A-00-27-00-00-07

19. Który zestaw protokołów jest stosowany w procesie komunikacji hosta z serwerem WWW po wpisaniu adresu strony w przeglądarce internetowej hosta?

 1. FTP, UDP, IP
 2. HTTP, UDP, IP
 3. HTTP, TCP, IP
 4. HTTP, ICMP, IP

20. Szkodliwe oprogramowanie, które w celu umożliwienia ataku na zainfekowany komputer może np. otworzyć jeden z portów, to

 1. exploit.
 2. trojan.
 3. keylogger.
 4. wabbit.

21. Administrator musi podzielić adres 10.0.0.0/16 na 4 równe podsieci o tej samej liczbie hostów. Jaką maskę będą miały te podsieci?

 1. 255.255.0.0
 2. 255.255.192.0
 3. 255.255.128.0
 4. 255.255.224.0

22. Jaka jest kolejność części adresu globalnego IPv6 typu unicast przedstawionego na rysunku?

questionImmage
 1. 1 - identyfikator podsieci 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator interfejsu.
 2. 1 - globalny prefiks, 2 - identyfikator podsieci, 3 - identyfikator interfejsu.
 3. 1 - identyfikator interfejsu, 2 - globalny prefiks 3 - identyfikator podsieci.
 4. - globalny prefiks 2 - identyfikator interfejsu 3 - identyfikator podsieci.

23. Komputer lokalny ma adres 192.168.0.5. Po uruchomieniu strony internetowej z tego komputera, która identyfikuje adresy w sieci, podana jest informacja, że adresem komputera jest 195.182.130.24. Oznacza to, że

 1. adres został przetłumaczony przez translację NAT.
 2. serwer DHCP zmienił adres w trakcie przesyłania żądania.
 3. inny komputer podszył się pod adres lokalnego komputera.
 4. serwer WWW widzi inny komputer w sieci.

24. Który protokół warstwy aplikacji modelu TCP/IP umożliwia klientowi bezpieczne połączenie z serwerem firmowym przez Internet, aby miał on dostęp do zasobów firmowych?

 1. VLAN
 2. FYP
 3. VPN
 4. NAT

25. Użytkownicy z grupy Pracownicy nie mogą drukować dokumentów przy użyciu serwera wydruku w systemie operacyjnym Windows Server. Mają oni przydzielone uprawnienia tylko „Zarządzanie dokumentami”. Co należy zrobić, aby rozwiązać opisany problem?

 1. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Drukuj”
 2. Dla grupy Administratorzy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie drukarkami”
 3. Dla grupy Pracownicy należy nadać uprawnienia „Drukuj”
 4. Dla grupy Pracownicy należy usunąć uprawnienia „Zarządzanie dokumentami”

26. Który z protokołów jest stosowany w telefonii internetowej?

 1. NetBEUI
 2. HTTP
 3. SIP
 4. FTP

27. Który zakres adresów IPv4 można wykorzystać jako adresy prywatne w sieci lokalnej?

 1. 168.172.0.0 ÷ 168.172.255.255
 2. 172.16. 0.0 ÷ 172.31.255.255
 3. 127.0.0.0 ÷ 127.255.255.255
 4. 200.186.0.0 ÷ 200.186.255.255

28. Zestaw reguł definiujących sposób przesyłania informacji w sieci opisuje

 1. reguła.
 2. zasada.
 3. protokół.
 4. standard.

29. Który ze znaków w systemach z rodziny Windows należy zastosować podczas udostępniania zasobu ukrytego w sieci?

 1. $
 2. #
 3. ?
 4. @

30. Aby odczytać adres serwera DNS w konfiguracji karty sieciowej systemu z rodziny Windows należy wykonać polecenie

 1. arp -a
 2. ipconfig
 3. ping
 4. ipconfig /all

31. Komputer utracił połączenie z siecią komputerową. Jakie działanie należy wykonać w pierwszej kolejności, aby rozwiązać problem?

 1. Sprawdzić adres IP przypisany do karty sieciowej.
 2. Zaktualizować sterownik karty sieciowej.
 3. Przelogować się na innego użytkownika.
 4. Zaktualizować system operacyjny.

32. Aby wdrożyć usługę zdalnej instalacji systemów operacyjnych na stacjach roboczych należy w Windows Server zainstalować rolę

 1. Application Server
 2. WDS (Usługi wdrażania systemu Windows)
 3. Hyper-V
 4. IIS (Internet Information Services)

33. Do ilu sieci należą adresy IPv4 przedstawione w tabeli?

questionImmage
 1. 2 sieci.
 2. 5 sieci.
 3. 3 sieci.
 4. 4 sieci.

34. Jakim kolorem jest oznaczona izolacja żyły skrętki w pierwszym pinie wtyku RJ45 w sekwencji połączeń T568A?

 1. Biało-zielonym.
 2. Biało-brązowym.
 3. Biało-niebieskim.
 4. Biało-pomarańczowym.

35. Aby mieć pewność, że komputer otrzyma od serwera DHCP konkretny adres IP trzeba na serwerze zdefiniować

 1. dzierżawę adresu IP.
 2. zastrzeżenie adresu IP komputera.
 3. pulę adresów IP.
 4. wykluczenie adresu IP komputera.

36. Najszybszym sposobem wstawienia skrótu do programu na pulpitach wszystkich użytkowników domenowych będzie

 1. pobranie aktualizacji Windows.
 2. użycie zasad grupy.
 3. mapowanie dysku.
 4. ponowna instalacja programu.

37. Użytkownicy korzystający z sieci WiFi zaobserwowali zaburzenia i częstą utratę połączenia z siecią. Powodem takiego stanu rzeczy może być

 1. błędne hasło do sieci.
 2. zbyt słaby sygnał.
 3. niedziałający serwer DHCP.
 4. zły sposób szyfrowania sieci.

38. Który protokół jest wykorzystywany do przesyłania plików bez nawiązania połączenia?

 1. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
 2. DNS (Domain Name System)
 3. TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
 4. FTP (File Transfer Protocol)

39. Urządzenie sieciowe służące do połączenia 5 komputerów ze sobą w tej samej sieci, tak aby nie występowały kolizje pakietów, to

 1. przełącznik.
 2. ruter.
 3. most.
 4. koncentrator.

40. Jednym ze sposobów utrudnienia niepowołanym osobom dostępu do sieci bezprzewodowej jest

 1. zmiana standardu szyfrowania z WPA na WEP.
 2. zmiana kanału nadawania sygnału.
 3. wyłączenie rozgłaszania identyfikatora sieci.
 4. wyłączenie szyfrowania.